Od roku 2010 je Ekocentrum Koniklec členem Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. V roce 2011 nabízíme programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Programy jsou v roce 2012 finančně podpořeny MHMP, MČ Praha 3 a MČ Praha 12. Cena, kterou účastník za program platí, pokryje jen část nákladů na přípravu a realizaci EVP/ TEVP. Většina dotací je určena pro programy, které absolvují pražské školy. Z tohoto důvodu je cena pro mimopražské školy o 20 Kč/účastník vyšší. Toto navýšení uvedené ceny platí i pro pražské školy v případě vyčerpání dotace, která pokryje cca 200 programů.

Lektoři, kteří programy provází, jsou studenti či absolventi vysokých škol, kteří absolvovali seminář „lektor ekologických výukových programů“ pořádaný SSEV Pavučina a akreditovaný MŠMT

V roce 2011 jsme zrealizovali celkově 281 ekologických výukových programů pro 4361 předškoláků/ žáků MŠ, ZŠ a SŠ (8981 účastníkohodin). S předškoláky jsme uskutečnili 136 ekoprogramů. S žáky ZŠ jsme uskutečnili 42 vnitřních, 73 terénních a 25 kombinovaných ekoprogramů. S žáky SŠ jsme zrealizovali 4 vnitřní a 1 terénní ekoprogram.

Pro rok 2012 jsme připravili 5 programů pro děti z mateřských škol a 1. třídy ZŠ, 5 vnitřních programů pro žáky 2. – 5. třídy ZŠ a 10 terénních programů pro tyto žáky, 9 vnitřních programů pro žáky druhého stupně ZŠ a 10 terénních programů a 5 kombinovaných programů pro tyto žáky. Učitele mateřských škol upozorňujeme na nový program Tajemství lesa. Nově si lze vybrat ze dvou různě dlouhých variant u každého programu. Pedagogům na prvním stupni doporučujeme inovované programy Divoká a domácí zvířata a Tajemství lesa. Z terénních programů byl vylepšen program Třešňovka všemi smysly a Evropská příroda v Klánovickém lese. V nabídce pro 2. stupeň se objevily dvě novinky – programy Půda nad zlato a Spotřeba, je opravdu potřeba? Významnou inovaci také prodělaly programy Voda v krajině a ve městě a Naše šelmy a šakal. Z terénních programů byl vylepšen program Třešňovka včera, dnes a zítra aprogram Územní ochrana přírody v Klánovickém lese.

Přidáno 19. 7. 2010

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018