Ekocentrum Koniklec zrealizovalo od ledna do prosince roku 2010 284 ekologických výukových programů pro celkem 4887 žáků. Jednalo se o 96 terénních, 178 vnitřních a 10 kombinovaných programů. V porovnání s rokem 2009 se uskutečnilo o 65 programů (972 žáků) více. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v roce 2011 a zvyšovali nejen počet škol, které si u nás program objednají, ale i kvalitu samotných programů pomocí systému jejich evaluace a průběžné aktualizace.

V prosinci 2010 jsme rozeslali poštou do pražských mateřských, základních i středních škol nové nabídky ekologických výukových programů pro kalendářní rok 2011. Ty jsou také ke stažení na webových stránkách ekologických výukových programů společně s objednávkovým on-line formulářem. Věříme, že školy naše nová nabídka zaujme a těšíme se na společnou realizaci programů.

Přidáno 10. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018