Koncem května pracovní tým Ekocentra Koniklec úspěšně dokončil přípravu projektu pro školy „Adaptace sídel na změnu klimatu“. Spuštěn byl také žákovský web projektu.

V rámci projektu budou žáci důkladně zkoumat, mapovat a analyzovat prostředí jejich města a v návaznosti na nové informace, které se o dopadech klimatických změn dozvědí, budou navrhovat opatření, které jejich město na měnící se podmínky klimatu připraví. Žáci si např. vyzkoušejí práci s termokamerou, pomocí jednoduchého experimentu budou testovat kvalitu ovzduší a o obnovitelných zdrojích energie se dozvědí prostřednictvím práce s kufříkovou elektrárnou.

Celkem je pro žáky připravena série 7 badatelských aktivit, tematicky zaměřená exkurze do energeticky soběstačné obce Kněžice a akční simulační hra, která bude testovat opatření navržená žáky v podmínkách extrémních klimatických jevů.

Ve dnech 15. – 19. 6. proběhne pilotní realizace projektu na základní škole Nový Hradec v Hradci Králové. Pro zaručení co nejvyšší možné kvality programu bude přítomen externí evaluátor z Ekocentra Paleta Mgr. Miroslav Míkovec, který vypracuje o realizaci projektu zprávu obohacenou o odborná doporučení na zvýšení kvality programu.

V průběhu prázdnin tým Ekocentra Koniklec zapracuje připomínky z pilotní realizace projektu a vytvoří finální podobu projektu, který bude v prvním pololetí školního roku 2015/2016 realizován celkem v počtu 15 realizací na cca 8 základních či středních školách v obcích Hradech Králové, Žďár nad Sázavou a Dobruška.

Přidáno 4. 6. 2015

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018