RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci se naučí rozeznávat různé druhy odpadů a pochopí smysl jejich třídění.

Anotace: Předškoláci jsou účastníky velkého hradního úklidu, jejich průvodce Hradní duch a jeho kamarádka Bílá paní jim představí své přátele Duchy z popelnic. Děti mají následně možnost samostatně třídit jednotlivé druhy odpadu a povídat si o nich s lektorem. Při tom se seznámí i s méně obvyklými druhy odpadu, jako je například elektroodpad, bioodpad nebo odpad nebezpečný. Při poznávání druhů odpadů si vyzkoušejí různé smysly – v kratší verzi čich a hmat, v delší navíc zrak a sluch. Zjistí tak, že jim smysly mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit. Na konci programu si Hradní duch poslechne jejich názor na průběh programu a odmění je za jejich snažení omalovánkami s duchy, které mohou sloužit ve školce jako návod, jak správně třídit odpad.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018