RVP ZV: ČJS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)

Cena: 30 Kč

Věková skupina: 1. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se dozvědí základní rozdíly mezi rostlinou a zvířetem a mezi domácím a divokým zvířetem. Pochopí, že všechna zvířata mají stejné základní životní potřeby.

Anotace: Programem provází městská domácí myška Esterka a venkovská polní myška Anička. Na začátku si žáci ujasní, co je to zvíře a proč některá zvířata žijí s lidmi. Sami si zkusí zařadit zvířata mezi domácí či divoká a dozvědí se, jaký užitek mají lidé z některých domácích zvířat. Následně se v simulační hře vžijí do jejich rolí pomocí masek, pohybů a zvuků. Poté zažijí v pohybové hře radosti i starosti, se kterými se v průběhu roku setkávají polní myšky. Na závěr si v krátké divadelní scénce s myškami zopakují, jak se liší jejich způsob života ve městě (jako domácímu mazlíčku) a na venkově (jako divoké polní myšce). Zároveň jim myšky ukážou, že je každé dobře tam, odkud pochází. Pak se s milými průvodkyněmi rozloučí a dostanou od nich zvířecí masky, které mohou využít v dalším vyučování.

Přidáno 1. 9. 2010

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018