Stalo se již příjemnou tradicí, že se každoročně setkáváme na Klepci při příležitosti konání regionální akce Den Země na Klepci. V loni jsme přivítali rekordních 700 návštěvníků, pro něž byl připraven bohatý program připravený dětmi mateřských a základních škol, doplněný o prezentace domácích produktů ze široké nabídky místních obcí a sdružení, ekologicky zaměřené přednášky a nechyběla ani vžitá (dnes můžeme říci tradiční) scénka O slouhovi a zlé selce, představující staletou legendu o vzniku stejnojmenného kamene na Klepci. Pro děti byly připraveny výtvarné dílny, sladkosti i lunapark v podobě skákacího hradu – vše s ohledem na skutečnost, že se jedná o open-air akci na území chráněné lokality. Den Země na Klepci není pouhou nezávislou oslavou jara, je slavností regionu a našich obcí. Na této akci se seznamujeme s přírodou, tradicemi, minulostí, přáteli i sousedy. Je to akce, která je otevřena široké veřejnosti. V lednu se uskutečnila organizační schůzka zástupců pořadatelských obcí Přišimas a Tismic, několika mateřských škol, sdružení a obcí, kteří se seznamovali s přípravami letošní akce, řešením nedostatků z minulých let a nastíněním programu. Termín je navržen na sobotu 23. dubna 2011 od 14 hodin. Letos vzhledem k pětiletému jubileu akce připravujeme křest nové publikace o Klepci, kde se objeví nová historie, odtajněné pověsti a skutečný význam vrchu. Společně s námi se představí nové obce, sdružení, region Pošembeří představí projekt se zaměřením na ekologii. Program bude zahájen u zatopených jezírek u Limuz s ozvučením. Dovolujeme si Vás pozvat ke spoluúčasti. Obracíme se na Vás, kteří máte v rámci své obce, soukromé společnosti, občanského sdružení, nebo mateřské a základní školy zájem představit a prezentovat veřejnosti svou činnost a výrobky. Zveme mezi nás i folkové udebníky a přátele regionu. Akce není přístupná pouťovým stánkům a atrakcím! Kontakt na koordinátora akce: mobil 777 170 843, email: psotajan@seznam.cz.

Jan Psota ml., Koordinátor akce


Přidáno 20. 2. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018