V listopadu na exkurze pořádané Ekocentrem Koniklec zavítalo 749 žáků se svými pedagogy.  Za celý školní rok 2010/11 je to již 1536 žáků.

Tento měsíc se s námi na exkurze vydaly tyto školy:

 • Gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10
 • ZŠ Praktická a ZŠ speciální Praha 4 , Ružinovská 2017/20, Praha 4
 • ZŠ Glowackého, Glowackého 555/6, Praha 8-Troja
 • OA Dušní 7, Praha 1
 • SŠ Podskalská 10, Praha 2
 • ZŠ Kupeckého 576/17, Praha 4
 • SSOŠ START, Chvaletická 918, Praha 14

Náplň exkurze však nespočívá jen v samostatné návštěvě, zájem žáků se dá podpořit i dalšími způsoby. Někteří vyučující si vypracují i své pracovní listy s otázkami. Například pro Sklárny Nenačovice:

 • Jaké chemikálie se přidávají do skla?
 • Jak se sklo tvaruje?
 • Jaké nástroje se používají?
 • Jak často jsou skláři ve sklárně?

Děti daleko pozorněji poslouchají výklad a na otázky, které zůstaly nezodpovězeny se ptají. Další žáci si po návratu do školy napíší test či vyrobí nástěnku.

Nástěnka vyrobená žáky ZŠ Praktická a ZŠ speciální Praha 4 , Ružinovská 2017/20, Praha 4 – exkurze

Levá nástěnka – Nižborská sklárna RÜCKL CRYSTAL a.s.

Pravá nástěnka – kompostárna JENA Úholičky a skládka komunálního odpadu firmy .A.S.A v obci Uhy.


Výběr z reakcí pedagogů:

Muzeum pražského vodárenství:  Velice oceňujeme kvalitní výklad a odbornost našeho průvodce – pana Beneše. ( H. Hlaváčová, ZŠ Pod Marjánkou )

Kořenová čistička Mořina + Sklárna Nenačovice: Přesné, obsáhlé, zajímavé, záživné. Vše bez problému. Velmi se líbilo, obsáhlý velmi kvalitní výklad, výborná praktická ukázka. ( Š. Burešová, ZŠ Kupeckého, Praha 4 )


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Přidáno 3. 12. 2010

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018