Výzva k podání nabídek na zpracování veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění propagace a vizuální stránky projektu POČÍTÁME S VODOU„. Přijímání nabídek končí ve středu 22.1.2014.

Dodatečné informace lze vyžádat emailem na adrese psv@pocitamesvodou.cz do 20.1.2014.
O výsledku hodnocení budeme účastníky informovat do 31.1.2014.

Kompletní zadávací dokumentaci včetně formulářů nabídky najdete ke stažení zde.

Přidáno 13. 1. 2014

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018