01/71 ZO ČSOP Koniklec zrealizovala od 1. ledna do 31. prosince 2013 pro žáky mateřských, základních a středních škol 347 ekologických výukových programů, celkem pro 5836 dětí a mládeže (11 335 účastníkohodin), z toho 113 pro žáky mateřských škol (1399 účastníků, 1519 účastníkohodin), 169 pro žáky prvního stupně ZŠ (3367 účastníků, 6736 účastníkohodin), 60 pro žáky druhého stupně ZŠ (1014 účastníků, 2912 účastníkohodin) a 5 pro žáky SŠ (56 účastníků, 168 účastníkohodin).

Z celkového množství se uskutečnilo 57 programů v terénu, 279 programů v interiéru škol a 11 programů částečně ve škole a částečně v terénu. V tomto roce došlo k vytvoření 6 nových programů se zaměřením na vodu – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ vznikl program „Voda nad zlato“, pro žáky 2. – 5. tříd ZŠ vznikl stejnojmenný program a pro žáky II. stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol vznikly 4 nové programy: „Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou“, „Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?“, „Voda a město aneb Vodní architekti“ a „Voda a svět aneb Velká objevná plavba“.

Došlo také k inovaci a aktualizaci některých terénních programů podle zpětných vazeb od žáků, lektorů a učitelů. Pro žáky I. a II. stupně ZŠ Nám. Svobody a pro děti z MŠ Novoborská jsme připravili Den Země. Programy byly v roce 2013 finančně podpořeny MHMP, MČ Praha 3, MČ Praha 12, MČ Praha 10 a MČ Praha 9. Více informací naleznete v sekci ekologické výukové programy

Přidáno 11. 3. 2014

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018