aneb radost z čištění vody…
Obec Pyšely

1391553_10201616696672182_919204449_nČistírna odpadních vod města Pyšely je řešena jako mechanicko-biologická čistírna s ojedinělým kalovým hospodářstvím – kaly lze zpracovávat na městské kompostárně. Vzhledem k tomu, že byla z důvodu technologické výhodnosti vybudována na ČOV rákosová
pole, uvolnila se kapacita kompostárny i pro další uživatele (pro 50% množství kalů by měla stačit kapacita rákosových polí na osm až deset let). Kapacita čistírny je 2050 ekvivalentních obyvatel. Čistírna je schopna provozu i při minimálním zatížení (cca 25% projektované kapacity). Vyniká výraznou úsporou provozních nákladů (el. energie) vzhledem k využití vázaného kyslíku v aerobním procesu (při denitrifikaci a biologickém odstraňování fosforu).

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: exteriér

S sebou: teplý oděv a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

Přidáno 17. 10. 2013

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018