Při prohlídce s odborným výkladem navštíví žáci mechanicko-biologickou čistírnu obsluhující Nymburk a blízké obce. Je navržena pro 35 000 ekvivalentních obyvatel. Přiváděná splašková voda prochází česlem, lapači štěrku a tuků. Následuje biologická fáze – v oběhových aktivačních nádržích se pomocí mikroorganizmů odstraňuje fosfor a dusíkaté látky. Zpracování kalu probíhá na kalové koncovce. Kal se předává formě produkující hnojivo pro zemědělskou výrobu.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-2

Prostředí: exteriér

S sebou: pevná obuv s rovnou podrážkou, nepromokavý oděv

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Webové stránky čističky
Mapa
čistička
schéma vodovodní a kanalizační sítě


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)

Přidáno 13. 9. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018