Biodiverzita

Pojem biodiverzita (dle Úmluvy o biologické rozmanitosti) znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, což zahrnuje rozmanitost druhů i diverzitu ekosystémů. Můžeme mluvit o biodiverzitě celosvětové, evropské, české, ale i o biodiverzitě na úrovni konkrétních lokalit.

My jsme zrealizovali výrobu a instalaci ptačích budek, mapování orchidejí, sekání rákosu, prohloubení vodního reservoáru pro divokou zvěř a další projekty.

Více informací naleznete v rubrice Biodiverzita.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018