Balíček exkurzí 1

Vhodné pouze pro SŠ

  1. Firma Plastic Technologies and Products, Neratovice (zpracování plastů)
  2. Čistička odpadních vod Tišice

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 2

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ i SŠ

1.           Kompostárna Jena, Úholičky
2.           Skládka odpadů Uhy
3.           Důl Theodor Pchery (recyklace stavebních odpadů)

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz, +420 773 999 033

Balíček exkurzí 3

Vhodné pro všechny

1.        Sklárna Nenačovice
2.        Kořenová čistička odpadních vod Mořina

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 4

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1.            Bioplynová stanice Kněžice
2.           Čistička odpadních vod Nymburk

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 5

vhodné pro 2. stupeň ZŠ i SŠ

1.         Bioplynová stanice Dolní Břežany – Libeň
2.         Firma Plastic Technologies and Products, Jílové u Prahy (zpracování plastů) 

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz,  +420 773 999 033

Přidáno 20. 9. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018