Za finanční podpory MČ Prahy 12 a MHMP jsme vytvořili 5 nových venkovních programů pro mateřské školy v rámci cyklu “Bádání v zahradě” včetně vytvoření modelových metodik, pracovních listů a pomůcek. Jedná se o 5 projektových částí ročního cyklu: Zahrada plodí (září – říjen), Zahrada se chystá ke spánku (listopad – prosinec), Zahrada spí (leden – únor), Zahrada se probouzí (březen – duben), Zahrada kvete (květen – červen). V těchto programech je kladen důraz na smyslové prožitky dětí a bližší poznání jejich zahrady a procesů, které mohou samy sledovat. Programy jsou založené na principu, že sama zahrada, její rostliny a živočichové, jsou dětem nejlepším učitelem.

V období září – listopad 2014 byly realizovány programy „Zahrada plodí“ a „Zahrada se chystá ke spánku“ s 8 skupinami dětí MŠ Dolinka v Praze 12, s 5 skupinkami dětí MŠ U Vysočanského pivovaru v Praze 9 a s dvěma skupinkami MŠ Slunéčko v Praze 5. Celkově se realizace programů zúčastnilo 177 dětí (246,5 účastníkohodin). K programům „Zahrada spí“, „Zahrada se probouzí“ a „Zahrada kvete“ byly vytvořeny metodiky, většina pomůcek a jejich realizaci předpokládáme v období leden – červen 2015. Více informací v sekci venkovní programy.

Přidáno 5. 1. 2015

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018