2. – 5. ročník ZŠ: venkovní programy Mělnicko a okolí

Tyto EVP mají od listopadu do dubna a ve velmi nepříznivém počasí interiérovou variantu. Od listopadu do března mohou EVP probíhat pouze ve školní učebně.


img_0615Do hlubin rybníků a potoků – pod širým nebem

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min.

Cena: 30 Kč / žák

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: květen – červen, září – říjen

Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Záměr programu: Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.

Anotace:  Program zavede žáky do světa nad i pod vodní hladinou rybníka či potoka (řeky). Pozorováním poznají nejběžnější rostlinné i živočišné obyvatele rybníků či vodních toků a jejich okolí a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy. Zkusí si lovit vodné bezobratlé a určit je. Zjistí, které stromy rostou v blízkosti vod a které ne. Porozumí pojmu potravní pyramida a potravní řetězec. V simulační hře o žabím putování si sami vyzkoušejí být v jejich kůži a zažít nebezpečí jak ze strany přírody, tak ze strany člověka. Porozumí pojmu migrace.


Fotogalerie:


Mravenčí stezkou – pod širým nebem

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČSP, EV, TV

Délka programu: 90 min.

Cena: 30 Kč / žák

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: květen – červen, září – říjen

Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Záměr programu: Žáci se seznámí s životem mravenců. Pochopí, že role mravenců v přírodě je nezastupitelná.

Anotace: Vypravte se s námi do přírody po stopách mravenců. Objevíme, kde bydlí, jak vypadají a jestli jsou všichni stejní. Dozvíme se, co mravenci celý rok dělají a jiné zajímavosti z jejich života. S lupou v ruce je budeme pozorovat a dozvíme se, jak se mravenci dorozumívají. Pomocí her a bádání prozkoumáme svět mravenců a pokusíme se najít způsob, jak s mravenci žít a vzájemně se respektovat.


img_8431Tajemství lesa – pod širým nebem

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min.

Cena: 30 Kč / žák

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: květen – červen, září – listopad

Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Záměr programu: Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jaké funkce lesy plní, co je ohrožuje a jak je lze ochraňovat.

Anotace: Prostřednictvím programu si žáci osvojí problematiku lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky a jejich vzájemné vztahy. Pokusí se najít vztahy, mezi organismy v lese, ve kterém budou.  Žáci si pomocí názorných pomůcek, samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní pyramida a stromová patra. Pokusí se určit stromy kolem sebe. Zjistí, zda mají okolo stromy typické pro naše území a pro nadmořskou výšku okolí školy.


Fotogalerie:


Zaniklá řemesla ve Vidimi

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 30 Kč / žák + doprava

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: v Dolní Vidimi, č.p. 78

S sebou: pevná obuv, přezůvky, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka, pití a svačina

Záměr programu: Žáci objeví a vyzkouší si řemesla a práce, které z domácností již dávno vymizely.

Anotace: Přijďte si vyzkoušet život našich předků do Domu zaniklých řemesel Ekocentra Koniklec. Program je rozdělen na dvě části. V první části se žáci seznámí s životem lidí na Kokořínsku v dobách minulých. Jak lidé žili bez lednice, bez televize a bez počítače? Ve druhé části programu si vyzkouší nejen řemesla, ale i další polozapomenuté domácí práce: pečení chleba, stloukání másla, pečení placek na plátech kamen, praní na valše, předení pomocí vřetánka a další.  Vyzkoušet si můžete řemeslo drátenické,  provaznické a tesařské nástroje.


Fotogalerie:


Seznam použitých zkratek:

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČJL – Český jazyk a literatura

ČJS – Člověk a jeho svět

DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova

HV – Hudební výchova

MuV – Multikulturní výchova

OSV – Osobnostní a sociální výchova

TV – Tělesná výchova

VV – Výtvarná výchova


Poslední aktualizace: 1. 3. 2018