1. stupeň ZŠ: terénní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku terénních ekologických výukových programů.

Terénní programy jsou vytvořeny na základě znalostí získaných z mapování pražských lokalit, která probíhala v rámci různých projektů, například vytváření naučných stezek či tělocvičen v přírodě.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Délka programu je uvedena včetně cesty z místa srazu na lokalitu a zpět. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8, maximální 30.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč/jeden program/jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku terénních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Pestrý svět mokřadů

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV

Délka programu: 120 min.

Cena:  55 Kč

Věková skupina:  2. – 5. roční ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou:  zastávka bus Na Beránku / pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, dlouhé kalhoty

Záměr programu: Žáci díky zážitkové pedagogice pochopí význam mokřadu pro krajinu, živočichy i člověka.

Anotace: Program Pestrý svět mokřadů probíhá přímo v místě mokřadu Na Beránku, který je zajímavý např. výskytem vzácných druhů rostlin. Cílem výukového programu je osobní prožitek kontaktu s mokřadními společenstvy, pochopení významu mokřadů v krajině a jejich důležitost pro člověka. Žáci uvidí druhy ptáků, obojživelníků a rostlin, které lze v mokřadu Na Beránku nalézt. Pomocí názorných výukových pomůcek a her si osvojí vývoj a život obojživelníků. Na závěr programu si žáci zahrají hru AZ kvíz a nejúspěšnější tým získá diplom.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Evropská příroda v Klánovickém lese

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV, VMGES

Délka programu: 180 min.

Cena: 65 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Blatov / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Záměr programu: Žáci získají základní znalosti o územní ochraně přírody a posílí svou citlivost k lesnímu prostředí.

Anotace: Žáci se seznamují s evropsky významnou lokalitou „Blatov a Xaverovský háj“, zejména z pohledu územní ochrany přírody. Učí se rozpoznávat značení chráněných území, průběžně hledají značky a orientují se v mapě. Dozvědí se, co jsou piktogramy a poznají ty nejznámější z oblasti ochrany přírody. Při pohybové hře „Rysové a srnci“ si uvědomí důležitost biocenter a biokoridorů v krajině. Krátce se budeme věnovat problematice přikrmování lesní zvěře. Druhovou pestrost chráněného území demonstrujeme na bezobratlých živočiších. Žáci uvidí běžné i vzácnější druhy, zkusí je určit a zařadit do skupin, přičemž poznají jejich typické rozpoznávací znaky.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obrázky:


Jaro v Ďáblickém háji

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 150 min.

Cena:  60 Kč

Věková skupina:  3. – 5. roční ZŠ

Kdy program probíhá: 15. březen – červen

Start a cíl / S sebou: bus zastávka Šimůnkova / pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, propiska

Záměr programu: Žáci objeví, jak vypadá jaro v lese. Poznají běžné i vzácné druhy stromů, bylin, ptáků a obojživelníků.

Anotace: Program se koná v příjemném prostředí Ďáblického háje a je zaměřen na jarní projevy lesa. Žáci pomocí simulační hry pochopí význam jarního aspektu lesa a pokusí se určit některé druhy bylin a stromů. Prostřednictvím herních aktivit se dozvědí informace o způsobu života a pobytových znacích běžných ptačích druhů. Budou se věnovat přímému pozorování ptáků i naslouchání ptačích trylků. Podaří se na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Závěrečná část programu je věnována stále vzácnějšímu obojživelníkovi čolkovi, který se v Ďáblickém háji pravidelně zjara objevuje.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem

Délka programu: 90 min.

Cena: 50 Kč

Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – listopad

Start a cíl / S sebou: roh ulic Jilmová a Za Žižkovskou vozovnou (nebo dle domluvy) / vhodné oblečení do přírody dle ročního období a počasí

Záměr programu: Žáci posílí svůj vztah k přírodě prostřednictvím osobního prožitku a smyslového vnímání.

Anotace: Prožitkový a tvůrčí program zaměřený na smyslové vnímání a výtvarný směr land-art, což je metoda zaměřená na vnímání krásy přírody, práci s přírodními materiály, souznění s krajinou, vyjádření emocí skrze výtvarné aktivity a rozvíjení fantazie. V programu se děti postupně seznamují s různými rozměry přírody parku Židovské pece. Užívají přitom své smysly: zrak, čich, hmat a sluch. Na základě těchto vlastních prožitků získávají děti k přírodě skutečný vztah a lásku. Výsledkem programu je „galerie pod širým nebem“.


logo_p3Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.


Kunratický les pod lupou

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV

Délka programu: 135 min. / 180 min.

Cena: 55 / 65 Kč

Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka bus Petýrkova (konec delší trasy na bus zastávce Zelené domky či IKEM) / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy lesních bezobratlých živočichů, porozumí problematice lýkožrouta a vyzkoušejí si práci s entomologickými pomůckami.

Anotace: 

 Žáci se stanou členy přírodovědné výpravy Kunratickým lesem. Jako správní výzkumníci budou pracovat v týmech a své poznatky budou zanášet do terénního zápisníku. Prozkoumají svět drobných zvířat, kterých si dosud možná ani nevšimli. Na souši, případně i ve vodě, sami naloví běžné druhy bezobratlých. Vyzkoušejí si práci s pinzetami, lupami a určovacím klíčem. Prostřednictvím her poznají základní potravní vztahy v lese a porozumí problematice lýkožrouta (kůrovce). Delší trasa programu spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa. Pro žáky 1. a 2. ročníku je připravena kratší a snazší varianta programu (aktivity nevyžadují zvládnutí čtení a psaní textu).

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obrázky:


Lesem, nelesem Modřanské rokle

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV

Délka programu: 135 min./ 180 min.

Cena: 55 Kč / 65 Kč

Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany/zastávka bus Sídliště Libuš/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci se vžijí do rolí zvířat a formou her se dozvědí o vzájemných vztazích zvířátek a ostatních organismů v lese.

Anotace:Program je zaměřený na les a jeho obyvatele. Každý žák si v úvodu vylosuje roli zvířete, v níž bude v herních aktivitách vystupovat. Dozví se zajímavosti o svém zvířeti a ujasní si vztahy různých organismů v lese. Žáci cestou poznají, které druhy stromů v lese rostou a k čemu jsou důležité. V lesní tůňce si vyzkoušejí lov vodní drobotiny. Trasa programu vede podél naučných tabulí, které informují o dalších zajímavostech Modřanské rokle. Kratší verze probíhá formou „tam a zpět“, delší trasa je jednosměrná, 3,5 km dlouhá. V delší verzi si žáci navíc vyslechnou příběh o „lesním zabijákovi“ akátu a uvidí, kde žili trilobiti. Více se budou věnovat i rostlinám a hmyzu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je připravena varianta s aktivitami nevyžadujícími zvládnutí čtení a psaní textu. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obrázky:


Neleníme v zeleni lesoparku Kamýk

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Délka programu: 180 min

Cena: 65 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Cílkova / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele lesoparku a porozumí jeho významu pro městské prostředí. Procvičí své tělo v zábavných sportovních disciplínách.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh podél stezky s naučnými tabulemi a dřevěnými tělocvičnými prvky. Žáci se s lesoparkem seznámí prostřednictvím jednotlivých disciplín „lesní olympiády“, která je nejen sportovním kláním, ale zejména ukazuje, nakolik vládnou „lesními znalostmi“. Žáci poznají, že i les ve městě je bohatý na rostliny a živočichy, a dozvědí se, jak ochraňuje obyvatele města před nepříznivými vlivy znečištěného prostředí. V  průběhu programu budou soutěžit za lesní olympijské týmy, z nichž nejlepší obdrží na konci programu diplom.


Oáza přírody na Parukářce

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Délka programu: 180 min

Cena: 65 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Olšanské náměstí směr Vysočany / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Záměr programu: Žáci poznají živočichy a dřeviny pražských parků a zjistí, proč je zeleň v městské zástavbě důležitá.

Anotace: Park Parukářka je modelovou lokalitou, na níž demonstrujeme přírodu parku ve velkoměstě. Žáci pracují převážně ve skupinách. V první části programu se seznámí s flórou Prahy 3. Podle karty s obrázky dřevin si vyzkoušejí vyhledat a určovat zdejší stromy. Dozvědí se, proč je zeleň ve městě tolik důležitá. V druhé části poznají běžné i vzácné obratlovce žijící v Praze 3 a zjistí, které druhy vyžadují ochranu. Dozvědí se, co je pohlavní dvojtvárnost. Skupiny sbírají v průběhu celého programu různé indicie, z nichž se v závěru dozvědí, proč se Vrchu svatého Kříže říká Parukářka. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Oáza přírody na Vyšehradě

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 150 min.

Cena: 60 Kč

Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: Rotunda svatého Martina/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci se seznámí s faunou, florou, historií a zdroji znečištění Prahy 2.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh, který vede po náhorní plošině Vyšehradu. Programem provádí mytologická postava Horymíra, který hledá svého koně Šemíka a za splněné úkoly dává žákům části poselství. Žáci pracují ve skupinách. Nejprve se pomocí mapy a kompasu zorientují v terénu. Prostřednictvím  her a smyslových  aktivit poznávají časté druhy stromů a ptáků, s nimiž se běžně setkávají ve městě. Dozvědí se, jak klíněnka jírovcová škodí jírovcům a jak můžeme stromy chránit. Posoudí, které chování člověka je ohleduplné k přírodě a které bezohledné. Pro žáky 1. a 2. ročníku jsou připraveny aktivity nevyžadující zvládnutí čtení a psaní textu. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obrázky:

.


Ptačí svět na Císařském ostrově

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 150 min.

Cena: 60 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen,v závislosti na přítomnost zimujících druhů

Start a cíl / S sebou: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří / pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, propiska, dle možnosti malý dalekohled

Záměr programu: Žáci poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

Anotace: Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků. Trasa programu začíná v Tróji a pokračuje po břehu Vltavy směrem k přívozu v Podbabě. Nejzajímavější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Žáci si vyzkoušejí pozorování ptáků stativovým dalekohledem, mohou si přinést i vlastní binokulární dalekohled. Poznávání ptáků je doplněno povídáním o zajímavostech z jejich života a několika aktivizujícími hrami. Žáci poznají různé adaptace vodních ptáků na odlišná životní prostředí i potravu. Spárují samce a samice jednotlivých druhů a pochopí, k čemu v přírodě slouží pohlavní dvojtvárnost. Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Sadem všemi smysly

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 150 min.

Cena: 60 Kč

Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka tram. Nad Trojou / pevná obuv, pláštěnka či ne- promokavý oděv, propiska

Záměr programu: Žáci si vyzkoušejí, jak příroda působí na jednotlivé smysly, a poznají některé druhy léčivek a jejich využití.

Anotace: Staré ovocné sady v Praze – Troji jsou součástí zeleného pásu na území Prahy 7, známého jako Přírodní park Drahaň – Troja. Žáci si v tomto programu vyzkoušejí, že přírodu a své okolí mohou poznávat i jinak než pomocí tradičních badatelských metod. Prostředí v sadu budou zkoumat nejen zrakem, ale také hmatem, čichem a sluchem. Zjistí, že v ní moho unalézt mnohem více zajímavých věcí, než by se zdálo na první pohled. Jejich počínání v sadu budou sledovat neviditelní Strážci stromů, kteří žáky seznámí také s tím, jak příroda dovede prostřednictvím některých bylinek léčit. Pro žáky 1. a 2. ročníku je připravena snazší varianta programu (aktivity nevyžadují zvládnutí čtení a psaní textu).


Údolím Kunratického potoka

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 65 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv. propiska

Záměr programu: Žáci se seznámí se zamokřeným lužním lesem a jeho obyvateli, uvědomí si význam meandrů v krajině.

Anotace: Poznejte s námi unikátní ekosystém lužního lesa podél Kunratického potoka! Trasa programu je 3 km dlouhá a prochází přírodní památkou Údolí Kunratického potoka. Během programu plní žáci několik úkolů samostatně i ve skupinách. Poznají tak rozdílná prostředí i obyvatele suchého (dubohabrového) a mokrého (lužního) lesa. Vyzkoušejí si práci s lupou a entomologickou pinzetou při lovu půdních bezobratlých. Dozvědí se, jak vznikají meandry, díky simulační hře pochopí jejich význam pro samočisticí schopnost vody a zjistí, že niva není jenom sýr. Prostřednictvím zážitkové lesní pedagogiky si každý žák najde „lesní poklad“.

Obrázky:


Vodní svět Modřanských tůní

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČSP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 65 Kč

Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

IMG_1167

Záměr programu: Žáci poznají rostliny a živočichy vodního ekosystému, jejich vzájemné vztahy a vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek.

Anotace: 

Modřanské tůně představují modelovou lokalitu, v níž se žáci seznámí s ekosystémem drobných tůní, i s nivním a lužním ekosystémem. Žáci pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají organismy (vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce) vázané na vodu a její okolí. Pomocí hydrobiologických pomůcek (pinzet, lup, podběrákových sítěk) zkoušejí lov vodních bezobratlých a s obrázkovým klíčem určují jejich názvy. Odhalí význam tůní a lužního lesa při povodních. Klademe důraz na názornost, fenologii a učivo, které třída probírá. Je možné zvolit jedno dominantní téma, např. život obojživelníků, hnízdění ptáků, vodní rostliny apod.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Za krásami lesoparku Cibulka

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 65 Kč

Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka tram Poštovka / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci se zdokonalí v orientaci v terénu a prohloubí své přírodovědné znalosti a dovednosti.

Anotace: V centru Prahy a přitom v přírodě! Pojďte na naučný výlet do lesoparku Cibulka, kde se snoubí příroda s historií. Žáci si zasoutěží v týmech. Budou se orientovat pomocí mapy a kompasu. V průběhu programu budou hledat skryté pokyny a plnit teoretické i praktické úkoly týkající se života v lese. Za splnění úkolů získají indicie, pomocí nichž na konci programu odhalí historii lesoparku Cibulka. Na nejúspěšnější tým čeká překvapení.


Zpívající les

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 150 / 180 min.

Cena: 60 / 65 Kč

Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen

Lokality/ S sebou: Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy lesních ptáků, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

Anotace: Přijďte s dětmi do některého z pražských lesů či parků a poznejte blíže jeho ptačí obyvatele. Budeme se věnovat nejen přímému pozorování ptáků, ale i poslouchání ptačích trylků. Podaří se nám na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Prostřednictvím her se žáci seznámí s běžnými druhy a dozvědí se zajímavosti z jejich života. Vyzkoušejí si poznávání ptačích per a dozvědí se více o této ptačí chloubě. Uvědomí si význam ptáků v lesním ekosystému.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.


Tento terénní program v lokalitách Modřanská rokle a lesopark Kamýk vznikl v rámci podpory MČ Praha 12.
Program v ostatních uvedených lokalitách vznikl za podpory MŽP a MHMP.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

mhmp????????????????


Seznam použitých zkratek:

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČJL – Český jazyk a literatura

ČJS – Člověk a jeho svět

DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova

HV – Hudební výchova

MuV – Multikulturní výchova

OSV – Osobnostní a sociální výchova

TV – Tělesná výchova

VV – Výtvarná výchova


Poslední aktualizace: 1. 3. 2018