1. stupeň ZŠ: venkovní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku venkovních ekologických výukových programů.

Venkovní programy zaměřujeme na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Programy probíhají na zahradě ZŠ. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8, maximální 30.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 20 Kč/účastník vyšší, min. však 1000 Kč/jeden program/jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 800 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku vnitřních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Skřítek Kaštánek

Délka programu: 90 min.

Cena: 50 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník ZŠ

Kdy a kde program probíhá: říjen – listopad (dle počasí), zahrada ZŠ / blízký park, kde se nachází jírovec maďal

Záměr programu: Žáci se seznámí s problematikou škůdce klíněnky jírovcové a možnou šetrnou ochranou napadených stromů.

Anotace: Programem bude děti provázet skřítek Kaštánek. Formou prožitkových aktivit se děti vžijí do malého kaštánku,  ze kterého postupně vyroste velký strom jírovec maďal. Děti se seznámí se všemi částmi stromu i s tím, čím je nám takový strom prospěšný. Odhalí také nebezpečí v podobě malého motýlka – klíněnky a dozví se šetrný způsob ochrany, kterým můžou sami nemocnému stromu pomoci. Odměnou jim pak budou kreativní aktivity využívající přírodní materiály, jako je podzimní listí a kaštany.


logo_p3Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.


Skřítek Kaštánek

Délka programu: 90 min.

Cena: 50 Kč

Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ

Kdy a kde program probíhá: říjen – listopad (dle počasí), zahrada ZŠ / blízký park, kde se nachází jírovec maďal

Záměr programu: Žáci se seznámí s problematikou škůdce klíněnky jírovcové a možnou šetrnou ochranou napadených stromů.

Anotace: Programem bude děti provázet skřítek Kaštánek. Formou prožitkových aktivit se děti vžijí do stromu jírovce maďalu, který prochází různými vývojovými stádii. Na příkladu jírovce maďalu napadeného klíněnkou jírovcovou se nastolí problém škůdců a ekologických metod jejich hubení, u starších žáků pak problematika invazních druhů. V rámci programu se děti zasadí o záchranu stromu ekologicky šetrnou metodou boje proti škůdci – hrabáním a sběrem napadeného listí. Odměnou jim pak budou kreativní aktivity využívající přírodní materiály, jako je podzimní listí a kaštany.


logo_p3Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.


 


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018