1. ročník ZŠ: venkovní programy Mělnicko a okolí

Tyto EVP mají od listopadu do dubna a ve velmi nepříznivém počasí interiérovou variantu. Od listopadu do března mohou EVP probíhat pouze ve školní učebně.


dsc04387Do hlubin rybníků a potoků – pod širým nebem

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min.

Cena: 30 Kč / žák

Věková skupina: 6 – 7 let

Kdy program probíhá: květen – červen, září – říjen

Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele rybníka / potoka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Anotace: Žáci se seznámí s žabí rodinkou, která je celým programem provede. Začátek dobrodružství se odehrává na zahradě ZŠ. Pak Žáci půjdou najít rybník /potok v blízkosti školy a prozkoumají, co v něm a okolo něj žije. Cestou zpět do školy budou hrát na žáby. Ukážou si, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Navíc se pokusí projít žabím podchodem, kterým se budou muset vrátit do školy a pomocí jednoduché skupinové hry si už zase zpět na zahradě vyzkouší, jaké je to zachránit žabky při jejich putování před nebezpečím silničního provozu.


Fotogalerie:


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mravenčí stezkou – pod širým nebem

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min.

Cena: 30 Kč / žák

Věková skupina: 6 – 7 let

Kdy program probíhá: květen – červen, září – říjen

Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Záměr programu: Děti získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Anotace: Děti se vžijí do života výkonných stavitelů, chovatelů, sběračů, lovců a lékařů lesa pomocí mravence Vency, se kterým se podívají, kde bydlí. Seznámí se s dalšími obyvateli mraveniště a jednotlivými vývojovými stádii. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Pohybové hry je prověří, zda by se v roli dělnic dokázali postarat o vajíčka a larvy v rozbořeném mraveništi a vyzkouší si komunikaci – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. V terénu budou mravence pozorovat. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na vzpomínku.


Fotogalerie:


dsc04322Tajemství lesa – pod širým nebem

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, DV, EV, OSV

Délka programu: 90 min.

Cena: 30 Kč / žák

Věková skupina: 6 – 7 let

Kdy program probíhá: květen – červen, září – listopad

Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Záměr programu: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Anotace: Celým programem provází lesní skřítek. Žáci s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou hry si žáci vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi, a jak dává život dalším stromům. Půjdou hledat do lesa (či parku) stromy. Naučí se rozeznávat listnaté a jehličnaté stromy. Seznámí se s 2 -3 druhy. Budou hledat pobytové stopy zvířat. Budou poslouchat ptáky. Do školy se vrátí s přírodninami, ze kterých si vyrobí vlastního lesního skřítka.


Fotografie:


Seznam použitých zkratek:

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

ČJL – Český jazyk a literatura

ČJS – Člověk a jeho svět

DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova

HV – Hudební výchova

MuV – Multikulturní výchova

OSV – Osobnostní a sociální výchova

TV – Tělesná výchova

VV – Výtvarná výchova

 


Poslední aktualizace: 1. 3. 2018